Co sprawdza sanepid w salonie fryzjerskim? Przygotuj się na kontrolę!

Co sprawdza sanepid w salonie fryzjerskim? Przygotuj się na kontrolę!

Niezapowiedziana kontrola sanepidu to postrach niejednego przedsiębiorcy. Na co zwraca uwagę Państwowa Inspekcja Sanitarna podczas przeprowadzania kontroli? Jak wygląda kontrola sanepidu i jak się na nią przygotować? Udzielamy odpowiedzi!

Kontrola sanepidu w Twoim salonie - czy jest się czego bać?

Rutynowe kontrole sanepidu są źródłem ogromnego stresu wielu właścicieli salonów z branży beauty. Pocieszający jest fakt, że sanepid zazwyczaj ma obowiązek wcześniejszego poinformowania właściciela salonu o zamiarze wszczęcia kontroli. Organ ten ma prawo przeprowadzić kontrolę nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Odpowiednie przygotowanie do zapowiedzianej kontroli pozwoli uniknąć wysokich kar z tytułu wszelkich nieprawidłowości. I choć każda kontrola może wywołać chwilowy stres, to osoby odpowiednio przygotowane mogą ograniczyć go do minimum.

Pamiętaj, że zanim inspektor przystąpi do przeprowadzenia kontroli, mamy prawo wymagać okazania legitymacji służbowej oraz upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. Upoważnienie powinno zawierać m.in.:

 • oznaczenie organu kontroli,

 • imię, nazwisko i stanowisko osoby kontrolującej,

 • datę i miejsce wystawienia,

 • oznaczenie przedsiębiorcy,

 • określenie przedmiotu i zakresu kontroli,

 • określenie daty rozpoczęcia i zakończenia kontroli.

Podstawowe wymagania sanepidu dla salonów fryzjerskich

Skoro wszczęcie kontroli sanepidu w salonie może nastąpić w każdej chwili, wato na bieżąco nadzorować prawidłowe funkcjonowanie salonu. W tym celu konieczna jest znajomość podstawowych wymagań sanepidu dla zakładów fryzjerskich. Co bada sanepid podczas kontroli sprawdzającej prawidłowe funkcjonowanie lokalu? Ogólnie rzecz ujmując organ ten realizuje zadania z zakresu zdrowia publicznego. Wywiązuje się z nich poprzez przeprowadzanie urzędowych kontroli żywności, żywienia oraz produktów kosmetycznych. W kontekście salonów fryzjerskich bada warunki higieniczno-sanitarne oraz weryfikuje przestrzeganie procedur mających na celu wyeliminowanie groźnych chorób zakaźnych.

Higiena przede wszystkim

Podczas kontroli w salonie sanepid może sprawdzić m.in.:

 • sposób segregowania i utylizacji odpadów,

 • stan urządzeń sanitarnych,

 • poziom higieny w salonie,

 • prawidłowość dezynfekcji i sterylizacji narzędzi.

Inspekcja sanitarna największą wagę przykłada do sterylności i higieny. Organ kontrolny ma prawo pobrać materiał w celu wykonania badań laboratoryjnych, które służą wykluczeniu występowania drobnoustrojów i wszelkich form mikroorganizmów. Hurtownia Salonova oferuje właścicielom salonów szeroki wybór profesjonalnych produktów do dezynfekcji w salonie oraz specjalistyczne urządzenia do sterylizacji, tzw. autoklawy. Z tymi produktami pod ręką żadna kontrola nie będzie straszna!

[product id="222, 219, 2133" slider="false"]

Przygotowanie do kontroli sanepidu - krok po kroku

Znając zakres przedmiotowy kontroli sanepidu łatwiej Ci będzie odpowiednio się przygotować, a stres w przypadku wizyty organu kontrolnego będzie zdecydowanie mniejszy. Główne aspekty, na które warto zwrócić szczególną uwagę, to przestrzeganie wysokiej higieny pracy, kontrolowanie terminu przydatności produktów, utrzymywanie sprzętu w dobrym stanie sanitarno-technicznym oraz usystematyzowanie niezbędnej dokumentacji. Jeżeli Twój personel na co dzień dba o sterylizację narzędzi oraz zachowuje wysokie standardy czystości, nie musisz drżeć przed kontrolą i możesz spać spokojnie.

Dokumentacja wymagana podczas kontroli

Poniżej przedstawiamy listę podstawowych dokumentów, które podlegają weryfikacji w trakcie rutynowej kontroli sanepidu.

 • procedury zapewniające ochronę przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi w salonie fryzjerskim,

 • dokumentacja BHP (np. rejestr szkoleń okresowych),

 • orzeczenia lekarskie o odbyciu badań wstępnych personelu oraz badań okresowych,

 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje personelu,

 • umowa najmu lokalu,

 • umowa na wywóz odpadów komunalnych,

 • odbiór kominiarski,

 • ważna książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych,

 • książka sterylizacji (w przypadku posiadania autoklawu),

 • karty charakterystyki posiadanych środków do dezynfekcji.

Państwowa Inspekcja Sanitarna - najczęstsze problemy i jak ich uniknąć?

Co można zaliczyć do najczęstszych uchybień w salonach fryzjerskich? Należą do nich m.in.:

 • brak cennika,

 • sprzedaż i użycie kosmetyków po upływie terminu przydatności,

 • brak oznakowania produktów na sprzedaż,

 • brak zachowania bieżącej czystości na stanowiskach pracy,

 • brak prawidłowej dezynfekcji narzędzi.

Jak uniknąć podobnych uchybień? W ramach działań prewencyjnych możesz zarządzić przestrzeganie wysokich norm czystości na stanowiskach pracy, regularny przegląd kosmetyków, bieżące monitorowanie higieny pracy oraz zakup profesjonalnego autoklawu zapewniającego skuteczną i bezpieczną sterylizację narzędzi.

[product id="2071, 2144, 2145" slider="false"]

Przygotuj listę kontrolną

Jaki jest najlepszy sposób na to, aby poczuć się pewnie i bezpiecznie przed zaplanowaną kontrolą? Polecanym i sprawdzonym sposobem jest przygotowanie szczegółowej listy kontrolnej. Powyższa lista powinna zawierać niezbędne do zgromadzenia dokumenty oraz szczegółowe aspekty pracy salonu, które mogą podlegać kontroli. Odhaczenie wszystkich punktów na liście będzie sygnałem, że salon jest gotowy na kontrolę Inspekcji Handlowej, a Ty możesz spać spokojnie!

Jak reagować na wyniki kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej?

Jeśli mimo Twoich starań organ kontrolny wychwyci pewne nieprawidłowości, wówczas może wymagać wyczerpującego wyjaśnienia okoliczności sprawy. Istnieje szansa, że dane zagadnienie będzie wymagać jedynie przedstawienia takich wyjaśnień. Inny scenariusz zakłada sytuację, w której przedstawiciel Państwowej Inspekcji Sanitarnej ustali termin usunięcia błędu. W przypadku, gdy nie zastosujesz się do jego wytycznych w terminie, sanepid wystosuje odpowiednią karę w postaci grzywny.

Możesz być jednak pewny, że stosując porady przytoczone w powyższym artykule, kontrola sanepidu w Twoim salonie okaże się jedynie rutynową formalnością!

do góry
Realizacja: Fusion Marketing | oprogramowanie: Shoper
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium