Polityka prywatności

Polityka prywatności w SALONOVA

o numerze NIP 1231148973.

 

Mając na uwadze bezpieczeństwo i poufność Państwa danych osobowych chcielibyśmy przekazać informacje o celach, zakresie i kategoriach przetwarzanych danych oraz o przysługujących Państwu prawach zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

 

Informacje o Administratorze Danych

Administratorem Państwa Danych jest LOEB Paweł Hankiewicz (dalej: Spółka/Firma) z siedzibą w Piasecznie ul. Julianowska 59a, 05-500 Piaseczno.

 

Jako Administrator, odpowiadamy za bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.

 

Kontakt z Administratorem możliwy jest pod wyżej wskazanym adresem oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@salonoa.pl

 

Czyje dane przetwarzamy - informacje o celach, podstawach prawnych oraz okresie przetwarzania danych

Dane osobowe naszych klientów (zawarcie i wykonanie umowy)

Przetwarzamy dane klientów w celu świadczenia usług na podstawie zawartych umów. Będą one przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy sprzedaży oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami z niej wynikającymi (do czasu upływu terminu przedawnienia), a w odniesieniu do faktur i innych dokumentów księgowych, tak długo jak wynika to z przepisów prawa. Zgodnie z aktualnym stanem prawnym - pięć pełnych lat.

 

Dane subskrybentów newslettera

Przetwarzamy dane osobowe za pomocą elektronicznych kanałów komunikacji w celach marketingowych, na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, w związku z swoim prawnie uzasadnionym interesem jakim jest informowanie o podejmowanych przez nas działaniach. Będą one przetwarzane do momentu wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu.

 

Dane osobowe klientów i potencjalnych klientów (działania marketingowe bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej)

Przetwarzane dane osobowe w celach marketingowych bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jakim jest informowanie o podejmowanych przez nas działaniach. Będą one przetwarzane do momentu złożenia sprzeciwu wobec podejmowanych przez nas działań marketingowych.

 

Dane osób korzystających z formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej firmy

Przetwarzamy dane osób zainteresowanych ofertą w celu obsługi złożonego zapytania, na podstawie swojego prawnie usprawiedliwionego interesu. Będą one przetwarzane przez okres ważności przygotowanej oferty albo do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ale nie dłużej niż 5 lat od momentu ostatniego kontaktu.

 

Dane kontrahentów

Przetwarzamy dane osób fizycznych i przedsiębiorców (kontrahentów), z którymi zawarte są umowy w celu realizacji tych umów i wywiązania się z obowiązków prawnych (np. ustawa o rachunkowości). Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest zawarcie i wykonanie umowy oraz przepisy prawa. Będą one przetwarzane przez okres trwania umowy oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami z niej wynikającymi (do czasu upływu terminu przedawnienia), a w odniesieniu do faktur i innych dokumentów księgowych, tak długo jak wynika to z przepisów prawa. Zgodnie z aktualnym stanem prawnym przez okres 5 pełnych lat.

 

Dane o kandydatach do pracy

Przetwarzamy dane w celu rekrutacji pracowników, na podstawie zgody, przez czas prowadzenia rekrutacji.

 

Dane o pracownikach i zleceniobiorcach

Przetwarzamy dane o pracownikach i zleceniobiorcach w celu realizacji zatrudnienia, na podstawie przepisów prawa (np. Kodeks Pracy) lub na podstawie zawartej umowy. Okres przechowywania danych określają przepisy prawa.

 

Dane osób znajdujących się na obszarze objętym monitoringiem

Przetwarzamy dane w celu ochrony osób i mienia, na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu. Spółka przechowuje te dane nie dłużej niż przez okres jednego miesiąca.

 

Inne dane powierzone Spółce w celu realizacji umów o współpracy

Spółka może przetwarzać dane osobowe, których nie jest administratorem jedynie na podstawie umów o współpracy oraz w celach i zakresach określonych w tych umowach.

 

Media społecznościowe

Możemy również przetwarzać dane osobowe w mediach społecznościowych, np. na fanpage’u Facebooka, w szczególności poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub opublikowanie komentarza. Zalecamy zapoznanie się z regulaminem Facebooka, gdyż Państwa aktywność profilowa jest administrowana przez Facebooka. Dane osobowe w mediach społecznościowych przetwarzamy w celach komunikacji, przez okres niezbędny do realizacji tego celu.

 

Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym w imieniu i na rzecz Spółki usługi (m.in. serwisu IT, usługi kadrowo – płacowe) oraz podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

 

Realizacja praw osób, których dane dotyczą

Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, uzyskania kopii tych danych, modyfikacji i poprawienia swoich danych, usunięcia swoich danych, o ile obowiązujące przepisy nie będą się temu sprzeciwiały, sprzeciwu wobec nie podlegania automatycznym decyzjom opartym na profilowaniu, sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzanych danych osobowych (w tym wycofania zgody), przeniesienia danych do innego administratora, w przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie zgody albo zawartej umowy.

 

Możliwość realizacji wyżej wymienionych uprawnień uzależniona jest podstawy prawnej przetwarzania danych.

 

Żądanie realizacji swoich praw można złożyć listownie na adres siedziby Administratora lub na adres poczty elektronicznej biuro@salonova.pl

 

W celu sprawnej realizacji wyżej wymienionych uprawnień prosimy o zamieszczanie we wniosku następujących kategorii informacji:

 

danych identyfikujących wnioskodawcę (imię i nazwisko, adres, adres e-mail, nr telefonu),

uzasadnienia wniosku,

innych dodatkowych informacji, które umożliwią identyfikację osoby w zasobach danych przetwarzanych w Firmie,

sposobu odbioru danych.

Podane we wniosku dane nie będą przetwarzane w innych celach, poza realizacją żądania. W przypadku braku danych w zasobach Spółki nie zostaną one utrwalone.

 

Żądania będą rozpatrywane indywidulanie, w terminie 1 miesiąca od otrzymania wniosku. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn ten termin nie będzie mógł być dotrzymany, zostaną Państwo o tym poinformowani.

 

Zgodnie z RODO pierwszy wniosek jest realizowany bez opłat. W sytuacji, gdy Państwa żądania byłyby nieuzasadnione lub nadmierne Administrator zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty.

 

Zgodnie z RODO mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niewłaściwe przetwarzanie swoich danych.

 

Informacje o plikach cookies i innych technologiach

Strona internetowa Spółki wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania.

 

Pliki cookies to dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (np. komputer, smartfon, tablet). Informacje te nie zawierają danych dotyczących tożsamości użytkowników, niemniej jednak w połączeniu z innymi informacjami mogą stanowić dane osobowe.

 

Spółka wykorzystuje tymczasowe pliki cookies, które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz stałe pliki cookies, przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

 

Spółka wykorzystuje zewnętrzne pliki cookies w celach reklamowych i zbierania danych statystycznych do celów analitycznych (Facebook i Google Analytics). Statystyki tworzone są w sposób uniemożliwiający na identyfikację tożsamości użytkownika.

 

Każdy z odwiedzających stronę internetową Spółki, kto nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies zobowiązany jest do zmodyfikowania ustawień własnej przeglądarki internetowej. Konfiguracja przeglądarki internetowej umożliwiająca korzystanie z plików cookies oznacza zgodę w rozumieniu art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 Prawo telekomunikacyjne.

 

Szczegółowe informacje na temat obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta użytkownik.

 

Na stronie internetowej Spółki mogą być także wyświetlane informacje marketingowe o produktach lub usługach na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Takie działanie nie narusza praw i wolności użytkowników bowiem należy uznać, że spodziewają się oni tego typu treści, a nawet jest to celem ich wizyty na stronie internetowej Firmy.

 

 

do góry
Realizacja: Fusion Marketing | oprogramowanie: Shoper
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium